☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Niedziela 03.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzule informacyjne

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą we Włoszczowie, ul. Strażacka 11, 29-100 Włoszczowa, reprezentowany przez Dyrektora Urzędu Pracy we Włoszczowie,

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@wloszczowa.praca.gov.pl,

 

3) Dla bezrobotnych:

 • dane osobowe osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 • odbiorcami danych osobowych osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • dane osobowe osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • osoba bezrobotna oraz poszukująca pracy posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • osoba bezrobotna oraz poszukująca pracy ma  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4) Dla pracodawców oraz kontrahentów:

 • przetwarzane dane osobowe są niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie prawa,
 • dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat lub zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną,
 • Pracodawcy, kontrahentowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • Pracodawcy, kontrahentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

5) Dla korespondentów:

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
Wytworzył:
Udostępnił:
Hyski Przemysław
(2018-05-24 10:48:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Hyski Przemysław
(2018-08-14 13:50:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 175890