☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Niedziela 03.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-02-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • obrazy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mogą nie posiadać tekstów alternatywnych,
 • niektóre materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-06
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-08-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Alf.
 • E-mail: admin@wloszczowa.praca.gov.pl
 • Telefon: +48 (41) 3943540

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie
 • Adres: ul. Strażacka 11
 • E-mail: admin@wloszczowa.praca.gov.pl
 • Telefon: +48 (41) 3943540

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek posiada dwa wejścia:
- wejście główne do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się pochylnia z poręczami. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Wycieraczki znajdujące się przy wejściu do budynku umożliwiają wjazd kołem oraz posiadają wielkość oczek odpowiednią dla kółka wózka oraz laski osoby niewidomej.
- wejście drugie, z tyłu budynku posiadające dwa stopnie, wejście wyłącznie do Działu Ewidencji i Świadczeń - wejście to nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dwukondygnacyjny. Podjazd do budynku umożliwia wjazd wózkiem na parter budynku. Brak progów przy wejściu głównym do budynku. Brak wejścia dla niepełnosprawnych na piętro. Brak windy. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 
Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest hol główny budynku i toaleta znajdująca się na parterze, która jest oznaczona tabliczką informacyjną.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
W PUP we Włoszczowie osoba niepełnosprawna odwiedzająca siedzibę Urzędu zawsze może liczyć na pomoc ze strony pracowników Urzędu.
Dodatkowo istnieje możliwość przywołania pracownika Urzędu poprzez sygnał świetlno-dźwiękowy wywołany przez dzwonek zamontowany przy wejściu do budynku.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych, ogólnodostępne, zlokalizowane przed wejściem na teren budynku.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W Urzędzie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w pokoju nr 15.

Wytworzył:
Udostępnił:
Alf Grzegorz
(2020-08-12 08:26:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Alf Grzegorz
(2021-06-29 14:31:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 175890