☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Niedziela 03.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY WE WŁOSZCZOWIE

 

        Powiatowe Rady Rynku Pracy są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy.
Zakres działania Powiatowych Rad Rynku Pracy reguluje art. 22 ust.3, 6 i 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1482).
W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy – zgodnie z art. 23 ust.3 i 4 ustawy - wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:
  1. terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
  2. społeczno - zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze,
  3. jednostki samorządu terytorialnego,
  4. organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.
 
Kadencja Rad Rynku Pracy trwa 4 lata.

Powiatowa Rada Rynku Pracy we Włoszczowie wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady.

Za techniczną obsługę Powiatowej Rady Rynku Pracy we Włoszczowie odpowiada Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie.Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy we Włoszczowie

1

Rafał Pacanowski

Członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

2

Łukasz Karpiński

Wicestarosta Włoszczowski

3

Zbigniew Matyśkiewicz

Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego

4

Beata Kącka

Przedstawiciel Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

5

Dariusz Mietelski

Przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" 

6

Bożena Jasiowska

Przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

7

Artur Konarski

Przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"

8

Krzysztof Wójcik

Przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

9

Lucja Rubik

Przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona

10

Marzena Miszczak

Przedstawiciel Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach

 

Wytworzył:
Marzena Murzynowska
Udostępnił:
Alf Grzegorz
(2009-01-20 10:04:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Hyski Przemysław
(2020-01-17 11:17:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 175890